Prof. Erik Scherder

Professor Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de VU in Amsterdam is een bevlogen voorstander van creatieve en (ver)beeldende expressie vanwege de positieve effecten ervan op het brein. Patricia Deiters-Rahusen, voorzitter van Stichting Kanker in Beeld, sprak met hem tijdens de opname van een korte film.

 Erik Scherder vertelde op zijn welbekende, zeer enthousiaste manier over de invloed van actieve creatieve expressie op het brein. Over wat het doet met iemand die naar muziek luistert, een instrument bespeelt, zingt, schildert, danst, schrijft, toneel speelt of boetseert.

Met ingang van 1 december 2015 is Erik Scherder toegetreden tot het Comité van Aanbeveling van Stichting Kanker in Beeld. 

Bron: www.kankerinbeeld.nl