Nieuws - Zo mooi kan samen zingen zijn

Op vrijdagochtend 15 juni zongen de zangers van het Zingen voor je Leven koor Heerenveen voor de laatste keer voor de zomerstop. We waren met een klein, maar fijn, groepje. Er waren afwezigen door vakantie, maar ook een uitvaart. Zo is het leven. Na de zomer hopen we elkaar weer te begroeten. Gelukkig zijn er ook belangstellenden die na de zomer willen aansluiten bij dit mooie, nieuwe koor. Daar zijn we blij mee.

Maar 15 juni stonden we daar dus met een mooi, klein gezelschap te zingen. We hebben ons deze keer toegelegd op het heel goed luisteren naar elkaar wanneer we meerstemmig zingen. Eerst zongen we de drie partijen apart van elkaar en daarna voegden we onze stemmen bij elkaar. Er was eerst onzekerheid: kan ik mijn eigen partij wel vasthouden als ik andere partijen hoor zingen?

Steeds opnieuw zijn we uiteindelijk weer in een kleine kring gaan staan, zodat we elkaar juist wel hoorden. Elkaar horen in het vertrouwen dat je muzikaal genoeg bent om te horen waar het even wringt, waarna je weer kunt gaan aansluiten bij de rest. En het werd mooi. Iedere keer opnieuw werd het weer zo mooi. En dat geeft een gevoel van verbondenheid. Dat doen we toch maar even samen. Het geeft ook zelfvertrouwen. Want misschien dachten we voorheen dat we niet konden zingen? Nou, dat kunnen we wel!

Op 15 juni hebben we ook het lied 'De Zee' van Toon Hermans gezongen, maar deze keer voor het eerst in de Friese vertaling van Grytsje Kingma. Grytsje was zelf aanwezig, met haar gitaar. En zo klonk het lied voor het eerst in het Fries uit meerdere kelen. Een primeur. En ook weer zo mooi!

Wat kan samen zingen toch heerlijk zijn.

Geplaatst op: 28 Juni 2018

terug