Nieuws - Sneller herstel bij postnatale depressie

Agnes, een vriendin, stuurde mij een artikel toe uit het Vakblad Vroeg van 6 maart. In Engeland is onderzoek gedaan naar de invloed van zingen op een postnatale depressie. De uitslagen van dit onderzoek werden gepubliceerd in The British Journal of Psychiatri.

De 134 deelneemsters aan het onderzoek werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep kreeg de gangbare zorg bij een postnatale depressie. Bij de tweede groep ging het vooral om creatieve spelsessies van moeders met hun kind. In de derde groep gingen de moeders met elkaar slaapliedjes en kinderliedjes zingen voor hun kinderen. Ook maakten ze met elkaar nieuwe liedjes over het moederschap. Deze moeders herstelden sneller van hun postnatale depressie.

In de beelden bij dit artikel zie je de moeders in een kring op de grond zitten. De baby’s liggen op de benen van de moeder. De moeders zingen met elkaar. Je ziet dat hun baby’s reageren. Er ontstaat een binding tussen moeder en kind. Ook voel je de verbinding tussen de moeders onderling. Dat wordt later ook benoemd. In deze omgeving kunnen ze met elkaar bespreken waar ze allemaal tegenaan lopen.

Het onderzoek was klein, maar significant. Deze uitslag vraagt om aanvullend onderzoek. In twee wijken in Londen worden nu al groepssessie zingen aangeboden bij een postnatale depressie.

Geplaatst op: 22 Maart 2018

terug