Welkom op de website van mijn Praktijk voor Zelfherinnering

We leven in een hectische wereld. Die wereld geeft ons kansen om te groeien, maar houdt ook het risico in dat we door alle drukte vervreemd raken van onszelf. Van wie we in wezen zijn.

Vanaf het begin van mijn praktijk in 2002 staat  ‘stilte’ bij mijn werk hoog in het vaandel. Ik ben ervan overtuigd dat de antwoorden op onze vragen in deze stilte gevonden kunnen worden. Van cliënten hoorde ik, dat zij die zoektocht naar stilte waardeerden, maar dat ze het bij tijd en wijle ook wel wilden uitschreeuwen van ellende. En zo ontstond mijn fascinatie voor de stem.  Stembevrijding en Zingen werden voor mij een dankbare werkvorm.

Tijdens mijn werk luisterde ik naar de verhalen van mijn cliënten. Ingrijpende verhalen. Verhalen die ze lang niet altijd ergens anders kwijt konden.  Hun behoefte om die verhalen te kunnen vertellen in een veilige omgeving. Die mogelijkheid wil ik bieden in mijn praktijk.

Sinds 2002 heeft mijn eigen ontwikkeling niet stilgestaan. Ook mijn eigen leven riep nieuwe vragen op. Dat heeft ertoe geleid dat ik aan  ‘stilte’  iets toevoeg: verbinding. Verbinding met jezelf en verbinding met de wereld om je heen. Een constante zoektocht naar balans. Mijn houding kenmerkt zich door warmte, veiligheid, compassie, een lach, een anekdote en een constante poging zonder oordeel te kijken naar dat wat zich aandient.

Je bent welkom bij mijn Praktijk voor Zelfherinnering.

Volg mij op Facebook